АТ «Кримська Фруктова Компанія»

Ми пропонуємо тільки ті продукти,
 що виростили самі
  з любов’ю на кримській землі!

Політика компанії

Політика у сфері якості та безпечності харчових продуктів є невід’ємним складником загальнобізнесової політики і стратегії АО «Кримська фруктова компанія», спрямованих на розвиток стабільного виробництва високоякісної та безпечної продукції.

Запровадження системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів за вимогами міжнародних стандартів ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005 є стратегічним рішенням вищого керівництва, яке надає можливість підприємству виробляти гарантовано якісну та безпечну для здоров’я та життя людини продукцію.

Сфера застосування системи управління безпечністю охоплює весь цикл вирощування, зберігання та пакування плодово-ягідної продукції.

Керівництво підприємства, усвідомлюючи важливість застосування системного підходу до якості та безпечності продукції, бере на себе зобов’язання щодо розроблення, запровадження та постійного поліпшування результативності системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів, заснованої на таких засадах:

  • реалізація принципів концепції НАССР (аналіз небезпечних чинників і критичні точки контролю);
  • безумовне дотримання національних законодавчих та нормативних вимог щодо безпечності харчових продуктів, а також відповідних вимог замовників і споживачів;
  • забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов під час вирощування, зберігання та пакування плодово-ягідної продукції, виконання вимог GАP (Належної сільськогосподарської практики) та GMP (Належної виробничої практики);
  • забезпечування ресурсами, необхідними для запровадження, функціонування та поліпшення системи;
  • усвідомлення всім персоналом того, що забезпечення якості та безпечності  продукції є завданням кожного працівника;
  • постійне підвищення компетентності персоналу, діяльність якого пов’язана з забезпеченням якості та безпечності продукції;
  • налагодження взаємовигідних відносин з виробниками та постачальниками сировини, інгредієнтів і матеріалів;
  • забезпечення та підтримка впевненості замовників в високої якості та повній безпечності нашої продукції;
  • періодичне аналізування дієвості та результативності системи з боку групи безпечності харчових продуктів (групи НАССР) та вищого керівництва.

Вище керівництво АО «Кримська фруктова компанія» бере на себе зобов’язання особистим прикладом формувати принципове ставлення персоналу підприємства до якості та безпечності харчових продуктів і створювати умови для активної участі всього колективу в реалізації цієї політики.